„Ministerul Apărării Naţionale a decis mărirea numărului de mari unităţi, tip divizie (cele mai mari din organica Armatei României), prin înfiinţarea la Buzău a Diviziei 2 Infanterie.

Divizia 2 Infanterie va avea în compunere Brigăzi luptă, Regimente sprijin luptă, Bază logistică, Batalioane sprijin luptă, Batalion sprijin logistic dislocate în partea de est şi sud-est a României.

Comanda diviziei va fi asigurată de generalul maior Nicolae D. Roman, fost comandant al Diviziei 4 Infanterie “Gemina” din Cluj-Napoca.

Comanda diviziei de la Cluj a fost preluată de locţiitorul acesteia, general de brigadă Avram Cătănici.

În acest moment Armata Română are în compunere 3 mari unităţi tip divizie: Divizia 1 Infanterie “Dacica” (Bucureşti), Divizia 2 Infanterie (Buzău) şi Divizia 4 Infanterie “Gemina” (Cluj-Napoca).”

Sursa: Militar.infomondo.ro