Printre statele cu care România a avut bune relaţii economice în perioada comunistă, China a fost, după Uniunea Sovietică, statul cu care s-au desfăşurat unele dintre cele mai importante contracte în domeniul armamentului.

Cel puţin, aşa consideram de o mare perioadă de timp. În ultima vreme, am început să consider China ca fiind cel puţin pe aceeaşi treaptă cu fosta U.R.S.S., la acest capitol.

Vechiul proverb românesc Unde dai şi unde crapă şi-a demonstrat pentru mine veridicitatea , ieri, când mă documentam pentru un articol şi am descoperit alte aspecte. Înţelepciunea zicătorii şi-a continuat valabilitatea şi astăzi, în acelaşi mod.

Adunând în continuare material, am descoperit pe blogul site-ului China Defense informaţii despre prezenţa la muzeul corporaţiei NORINCO (China North Industries Corp.), a unui transportor amfibiu blindat românesc, de tipul T.A.B.-77.

Sursa:  China Defense Blogspot

Printre reuşitele în implementarea tehnologiilor şi producţiei de armament pentru dotare cât şi pentru export, un loc de cinste îl ocupă familia de transportoare amfibii blindate (T.A.B.) româneşti, derivată la bază din modelul sovietic de mare succes BTR-60.

Dacă în timp, dezvoltarea ulterioară de modele cu performanţe superioare a devenit o adevărată tradiţie atât pentru industria românească de armament, cât şi pentru cea a unora dintre statele foste membre ale Tratatului de la Varşovia şi mai ales din U.R.S.S. şi o parte din statele rezultate în urma destrămării acesteia, în prezent la noi aceasta tinde să se oprească, urmând probabil să devină doar un subiect de conversaţii cu accente de mândrie naţionalistă. Slavă înaintaşilor, avem asemenea subiecte: Vuia, Vlaicu, Coandă, Gogu Costantinescu, Saligny, Agarici, IAR-80, IAR-93, IAR-95, etc.

T.A.B.-77 in camuflaj pentru deşert, Batalionul 341 „Rechinii Albi” Topraisar

Sursa: User Goposaurus, via forumul Cartula

Abandonând depăşita doctrină lupta întregului popor, în favoarea mai adecvatei război local, în condiţiile locale, China a trebuit să facă faţă necesităţii unei dotări moderne a trupelor, pentru ca People’s Liberation Army (P.L.A.) să poată îndeplini cerinţele noii orientări în desfăşurarea acţiunilor de luptă.

Una dintre priorităţi a fost dotarea cu un transportor blindat, cu roţi, pentru noile unităţi de reacţie rapidă. Printre propuneri s-au aflat WZ-551 şi T.A.B.-77.

Ghinionul statului român la reprezentat deschiderea Chinei către schimburile economice civile şi militare cu statele din Occident. Oprirea preconizatei producţii în serie a T.A.B.-77 a fost cauzată de superioritatea contracanditatului WZ-551, unul dintre primele proiecte Sino – Vest Europene, inspirat după transportorul franţuzesc V.A.B. (Vechicule de l’Avant Blinde), dar înarmat cu o turelă chinezească şi cu motorizare germană.

După aprecierile autorului articolului:

The TAB77 is a less ambitious – it called for a direct adoption of the Romanian production design incorporating a twin diesel engine. In some ways, it served as an inexpensive and proven option to the WZ551 project.
The WZ551 is heavier (15.8 Ton vs 11.5 Ton) and wields greater fire power (one 25mm cannon vs a 14.5mm). After a series of tests, the WZ551 proved to also have greater cross-country mobility thanks to its 320hp German Deutz engine, while the TAB77’s 120hp twin diesel proved inadequate in comparison. The imported TAB77 was stored away in Norinco’s warehouse and the project was discovered two years ago when it was put on display at Norinco’s museum.

Rezultatul colaborării Chino-Franceze, vehicolul de luptă pentru infanterie (IFV) NGV-1 dotat cu o turelă Giat Industries Dragar pe şasiul lui WZ-551 nu a reuşit să fie vândut la export, nefiind dorit de nici unul dintre clienţii vizaţi.

Sursa:  China Defense Blogspot

Să nu ne supărăm totuşi pe francezi pentru că ne-au suflat contractul. Nici noi nu suntem mai breji. Şi nici pe chinezi. La rândul nostru, profitând de licenţele de fabricare a avionului polonez de vânătoare P.Z.L P-24B, a bombardierului italian Savoia Marchetti SM-79B şi de cea a motorului franţuzesc Gnome Rhone 14k, am reuşit să încropim I.A.R.-80, un avion cu performanţe bune pentru momentul în care acesta era în faza de prototip.

Evident, China a ieşit în câştig, aşa cum are bunul obicei producând WZ551 în mai multe variante (APC, IFV, tun de asalt, vehicul contra manifestanţilor, ambulanţă blindată) cu patru şi şase roti, dezvoltând ulterior modele superioare în baza experienţei acumulate.

ZL-92, derivat din WZ551,  Sursa: Sinodefence